Trainingen en workshops

Veranderingen zijn aan de orde van de dag en volgen elkaar in rap tempo op. In zo’n turbulente omgeving voelen mensen zich minder betrokken, haken mentaal af of worden ziek. De samenwerking verslechtert, de samenhang ontbreekt en reslutaten nemen af. Samen pakken we de pijnpunten binnen de groep aan door gericht te kijken naar en te werken aan drijfveren en motivatie.

Feelgood kinderen

Zelfvertrouwen en weerbaarheid zijn ontzettend belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Kinderen in de groei raken er allemaal wel eens mee in de knoop. In deze cursus kijkt het kind aan de hand van theaterlessen, sport, dans, koken, schilderen/knutselen naar zichzelf. Naar wat het kan en wat hij of zij graag zou willen veranderen.

Voor kids van 9-12 jaar.
13 lessen van 1uur per week start in febr./mrt.

In kleine groepjes samen met de kinderen werken aan het WAUW-gevoel! In een ontspannen en veilige sfeer haal ik de kwaliteiten van kinderen naar boven. Het kind leert hoe het met bepaalde emoties, kritiek of teleurstellingen om kan gaan. Maar ook heel praktisch, hoe je lekker en gezond leeft en beweegt.

Les thema’s en data: We gaan leuke dingen DOEN en ondertussen aan belangrijke thema’s werken.

Les 1 Kennismaking.
Wat gaan we doen, hoe gaan we aan het werk, wat verwacht je, wil je graag.
Les 2 Sportief. Samen bewegen zelf bewegen, irritaties uiten.
Les 3 Zelfverdediging. Opkomen voor jezelf, omgaan met kritiek.
Les 4 Percussie. Muziek maken en luisteren naar de ander.
Les 5 Koken. Zelfstandigheid, taken verdelen en smullen.
Les 6 Kledingadvies. Houding, kleur en vriendschap.
Les 7 Creatief. Knutselen, graffiti of ??. Waar ligt jouw voorkeur.
Les 8 Dansen. Bewegen in een groep en uitkomen voor je eigen smaak.
Les 9 Schilderen. Geef je eigen wereld vorm. Omgaan met boosheid.
Les 10 Schrijven. Meegebrachte boeken bespreken en zelf aan de slag.
Les 11 Zingen. Stemgebruik en houding komen samen.
Les 12 Evaluatie en afsluiting. Op je eigen manier maak je het cursusproces en wat je er van geleerd hebt kenbaar aan elkaar.
Les 13 – Terugkomles na 3 maanden.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen met vermelding van uw naam en deze cursus. Hierna ontvangt u een inschrijfformulier waarin u als ouder aan kunt geven waar uw vraag/zorg ligt en krijgt u praktische informatie toegestuurd. Mochten u of ik behoefte hebben aan een gesprek vooraf of tussendoor, dan maken we een afspraak. De cursus wordt altijd afgesloten met een oudergesprek.

Feelgood together cursus voor paren

13 lessen van 2 uur, max 3 stellen, start okt/nov

Liefde, wederzijds respect en plezier in elkaars gezelschap zijn ontzettend belangrijk in een goede relatie. Omstandigheden zoals de zorg voor kleine kinderen, werkloosheid, pensioen, een leeg nest, pubers of werkdruk kunnen sterk belemmerend werken. Waardoor je minder contact met elkaar hebt of misschien zelfs uit elkaar aan het groeien bent. In deze cursus gaan we samen aan de slag met jullie vraag en met diverse thema’s: vriendschap, conflicten, gezin van herkomst, seksualiteit / intimiteit, waardering en genegenheid. Zo kunnen we jullie band verduidelijken, verbeteren en versterken.

HOE In een intieme setting van maximaal 3 paren gaan we in 13 lessen van 2 uur werken aan jullie relatie. Ik maak gebruik van diverse werkvormen waarin we met elkaar praten maar ook met bijvoorbeeld foto’s en muziek aan de slag gaan. Jullie krijgen meer inzicht in jullie relatie en handvaten om deze te verbeteren en goed te houden.

Ik werk vanuit verschillende perspectieven zoals het gedachtengoed van S. Johnson (EFT relatie therapie), I. Boszomenyi-Nagy (Contextuele therapie) en J. Gottman (relatie-onderzoeken).

Indien er sprake is van verslaving, geweld of een derde persoon in de relatie is het niet mogelijk om aan deze cursus deel te nemen. Ik raad je aan een aparte afspraak te maken.

Les thema’s en data voor de eerstvolgende cursus zijn:
Les 1 – * Kennismaking. Wat gaan we doen, hoe gaan we aan het werk, wat verwacht je, wil je graag.
Les 2 – * Jullie eerste verliefdheid. Hoe heb je elkaar ontmoet, wat trok je aan in de ander.
Les 3 – * Elkaar deelgenoot maken van je leven, en je behoeftes. ( les 3 en 4)
Les 4 – * Wat weet je van elkaar, hoe koester je elkaar, waardeer je de ander?
Les 5 – * Genogram. ( les 5,6 en 7) We gaan per paar kijken naar jullie gezinnen van herkomst. We maken een stamboom van relaties en bespreken die samen. Per les komt er 1 paar aan bod.
Les 6 – Genogram vervolg
Les 7 – Genogram vervolg
Les 8 – * Relatie problemen / patronen. (les 8 en 9) We gaan aan de hand van voorbeelden kijken naar jullie patronen om ze zo inzichtelijk en bespreekbaar te maken.
Les 9 – Relatieproblemen / patronen vervolg
Les 10 – * Seksualiteit en intimiteit. Welke rol speelt dit in jullie relatie.
Les 11 – * Positieve emoties. Hoe kun je je naar elkaar uiten op eigen wijze rekening houdend met de ander.
Les 12 – * Evaluatie en afsluiting. Op een hele eigen manier maak je het proces dat jullie door deze cursus samen hebben doorgemaakt kenbaar aan elkaar.
Les 13 – terugkom les na 6 maanden.

Aanmelden met een e-mail onder vermelding van deze cursus. Je krijgt het inschrijfformulier, de vragenlijst en de praktische informatie toegestuurd. Daarna volgt het intakegesprek.

Werken met paren – voor hulpverleners

2-daagse training

In deze twee dagen gaan we diverse methodieken zoals EFT, de contextuele visie en andere hulpbronnen zoals de liefdesfases, de intimiteitsfases, het genogram integreren/combineren. We gaan aan de slag om een breder beeld te krijgen op de hulpvraag en de diagnose, en je krijgt aanvullende handvatten voor herstelmogelijkheden om het doel van partnerrelatietherapie = de dialoog op betekenisnivo terug op gang te brengen. Deze training is een combinatie van theoretische kader, praktijkgerichte voorbeelden en eigen ingebrachte casuïstiek.

voor meer info en inschrijven: www.lerenoverleven-oics.nl

Teamtraining

Afhankelijk van de vraag kan dit variëren van 1 middag tot diverse dagen.

  1. Duurzame samenwerking
    Veranderingen zijn aan de orde van de dag en volgen elkaar in rap tempo op. In zo’n turbulente omgeving voelen mensen zich minder betrokken, haken mentaal af of worden ziek. De samenwerking verslechtert, de samenhang ontbreekt en resultaten nemen af.
    Hierdoor staat de samenwerking binnen het team onder druk. Soms is er een andere managementstijl nodig, soms wordt de noodzaak tot veranderen niet gezien.Teambuilding is werken aan duurzame samenwerking. Expliciet stilstaan bij motivatie, kwaliteiten en wensen van de persoon en de organisatie. Waar sta je en hoe borg je dat in je werk? Weten wat je wilt is één ding; dat overbrengen en vasthouden in de drukke dagelijkse praktijk is vaak heel wat anders.Bij groepssessies waar deze kernvragen aan de orde komen, maak ik als extra informatiebron rond de drijfveren en motivaties binnen een team gebruik van de online Spiral Dynamics-vragenlijsten van Prof. Clare Graves. In overleg maken we een plan van aanpak.
  2. 2.Crisis/samenwerking
    Ieder bedrijf, elke school of instelling kent zijn eigen dynamiek. Allemaal hebben ze een veilige omgeving hoog in het vaandel staan. Ongewenst gedrag zoals roddelen, pesten of een individu uitsluiten passen daar niet in. Toch komt het vaak voor dat omgangsvormen, normen en waarden vervagen en dat mensen elkaar negatief beïnvloeden. Samen bepalen we hoe we dat gaan herstellen.De aanleiding bepaalt de aanpak. Na een gesprek met het management/directie en leerkrachten volgt een inventarisatie bij de medewerkers of leerlingen. Aan de hand daarvan adviseer ik het vervolg. Dat kan bestaan uit adviesgesprekken, een kortdurend intensief traject met een individu en/of de groep.

Greet de Bruijn
Beekstraat 14a
5671 CT Nuenen
T 06 11 498416
M greet.debruijn@thebitterend.nl

Banknr: 81 86 07 792
KvK: 17123641
BTW nummer: 140.58.462.B.01

Onze organisatiepoot: Loyaal Leven
Lid van de VCW , Lid van EFT
en Lid van de RvA Leren over Leven-OICS

Gotogdb is onderdeel van communicatie-adviesbureau The Bitter End