Familie

In het gezin, onderdeel van de hele familie, groeien we op en leren we wat liefde en betrouwbaarheid is. Hoe geven we dat vorm, laten we dat zien? Spreken we zaken uit of niet. Hebben we oog voor elkaar, worden we gezien en gehoord, is er lol en mag je fouten maken? Doen we ertoe? Hoe ga je om met positieve en negatieve emoties? Heb je geleerd grenzen aan te geven, te delen met een ander? Delen we onze zorgen met elkaar, troosten we de ander? Soms gaat het niet zo goed, of zelfs slecht, en leren we onbewust een manier om daarmee om te gaan. Die kan zeker op dat moment helpend zijn, maar is dat later in andere relaties ook zo? Je neemt jezelf overal mee naar toe, jijzelf bent de sleutelring:). Als je niet goed in je vel zit, komt dat bijna altijd door “gedoe” in relatie met een ander. Zonder bevredigende antwoorden liggen eenzaamheid, depressie en ziekte op de loer.

Gezin

Het loopt niet helemaal lekker binnen jouw gezin. Directe aanleidingen kunnen een scheiding of het vormen van een nieuw gezin zijn. Of er is gedoe met volwassen kinderen, oud zeer in de familie, onenigheid bij overlijden, een partner met pensioen of met dementie. Je hebt moeite met de praktische kant van de veranderingen. Emoties lopen op en de oorzaak ligt nog verscholen. Jij hebt het gevoel dat het beter kan, en dan gaan we samen kijken wat de beste aanpak is.

Afhankelijk van jouw vraag volgt een passend traject. Dit kunnen persoonlijke gesprekken met individuen zijn, gezamenlijke gesprekken met alle betrokkenen of sessies ter plekke in het gezin. Ik doe dit vanuit het contextuele gedachtegoed waarbij rekening gehouden wordt met alle mensen die bij het proces betrokken zijn. Tevens geeft deze visie inzicht en handvaten voor loyaliteitsproblemen, de balans van geven en ontvangen, intergenerationele zaken, en geeft veel steun bij het herstellen van breuken.

Relaties

Je relatie wringt. Hoe komt dat? Gevoelens zijn veranderd, twijfel of ergernis stapelen zich op of oud zeer belemmert. Het lukt niet om hier samen een weg in te vinden, terwijl jullie dat wel graag willen. Ik creëer de ruimte waarbinnen jullie samen daar naar kunnen kijken.

Voor relatieproblematiek volg ik globaal de lijn van Emotionally Focused Couple Therapy (EFT) en werk ik vanuit de contextuele visie ontwikkeld door I. Boszormenyi-Nagy.

We kijken naar manieren van omgaan met elkaar, naar de behoeftes, naar de herkomst van patronen en welke invloed die op de relatie hebben. Hierdoor groeit meestal weer verbondenheid en het plezier in elkaar. Er ontstaat nieuw zicht op hoe je een relatie verdiept en meer ruimte schept voor houden van. Daarbij werk ik vanuit de contextuele visie waarbij rekening wordt gehouden met alle mensen die bij het proces betrokken zijn. Tevens geeft deze visie inzicht en handvaten voor loyaliteitsproblemen, de balans van geven en ontvangen, intergenerationele zaken, en is zeer helpend in het herstellen van conflicten.

Naast relatietherapie is het ook mogelijk een workshop te volgen.

* Workshops voor paren: Feelgood together cursus

* Training voor hulpverleners die werken met paren geef ik bij Leren over Leven-Opleidingsinstituut Contextuele Studies en binnenkort ook bij het EFT-Netwerk. Kijk op www.lerenoverleven-oics.nl .

Individueel

Op zoek naar antwoorden, oplossingen, inzicht, hulp? Afhankelijk van je vraag en situatie kiezen we samen uit diverse begeleidingsmogelijkheden, altijd op basis van de combinatie van coaching en therapie. Daardoor krijg je inzicht in eventuele blokkades of ongewenste patronen die we gaan doorbreken. Het gaat om de verbinding van hoofd, hart en handen. Dat betekent dat jouw persoonlijke beleving én de noodzaak om tot praktische oplossingen te komen aan bod zullen komen.

Balans werk/privé, terug aan het werk na ziekte of ontslag, levensvraagstukken rond essentie en zingeving, eenzaamheid, van betekenis zijn, depressie, lusteloosheid, schuldgevoel, loopbaan en inspiratie, burn-out, slaapproblemen, vage lichamelijke klachten, opvoedingsproblemen

Samen onderzoeken we jouw sterktes, gedragspatronen en overtuigingen. Tijdens dat onderzoek leer je waar je vraag, klacht of probleem vandaan komt. Hoe je ermee om gaat en hoe het anders kan. Je verwerft inzichten en krijgt mogelijkheden om je gedrag of levensvisie onder de loep te nemen.

Kinderen

Je ziet dat je kind moeite heeft met dingen en jij zoekt daar ondersteuning voor. In het kennismakingsgesprek bepalen we samen op welke wijze jij, je kind of jullie het beste kunnen worden geholpen.

WAT onzekerheid/ faalangst, problemen met boosheid of verdriet, scheidingsproblematiek, overgewicht / eetproblemen, perfectionisme, slaapproblemen, hoofdpijn- en buikpijnklachten, problemen met leeftijdgenoten, pestgedrag, concentratieproblemen, samen zijn, samen spelen, en eigen kwaliteiten ontdekken.

Individueel aan de slag: Een kind behoort lekker in zijn of haar vel te zitten. Helaas is dat niet altijd zo en kan een kind extra ondersteuning gebruiken.

Ik ga met het kind op een creatieve manier aan het werk. We gaan dingen DOEN. Ondertussen praten we samen. Ik zie hoe het kind is en waar het tegenaan loopt. Na circa 4 sessies bespreek ik met jou en/of je ouders mijn bevindingen en geef handreikingen waar jij thuis of op school mee verder kunt.

Samen bepalen we of er meer sessies nodig zijn. Problemen kunnen diep zitten of het kind kan meer tijd nodig hebben om te oefenen met nieuwe vaardigheden. We maken altijd een vervolgafspraak om te zien hoe het na verloop van tijd gaat.

Naast individuele begeleiding geef ik ook een cursus om kinderen in groepen te leren oefenen.
Feelgoodcursus voor als je kind niet lekker in z’n/haar vel zit.

Familiebedrijf

Het mooie van een familiebedrijf: met de mensen waar je mee samenleeft, bent opgegroeid en vertrouwt een bedrijf runnen. Helaas gaat het niet altijd goed. Als je ruzie hebt met je manager kun je thuis bij het avondeten niet tegen je man klagen over die manager – want hij is het zelf. Of de vrouw van je broer die een fout gemaakt heeft, je vader of moeder die de zaak wel of toch weer niet wil overdragen. De sfeer en problemen van thuis gaan mee naar het werk en andersom. Doordat de relaties zo verweven zijn, kan het lastig zijn om conflicten te benoemen en te herstellen. Dit kan belemmerend zijn voor jezelf, de zaak en je relaties. Loyaliteiten aan vorige generaties kunnen meespelen en de communicatie kan daardoor vastlopen.

We gaan samen kijken naar wat en wie bij welke context hoort. Van daaruit gaan we in dialoog op zoek naar antwoorden en oplossingen.

Greet de Bruijn
Beekstraat 14a
5671 CT Nuenen
T 06 11 498416
M greet.debruijn@thebitterend.nl

Banknr: 81 86 07 792
KvK: 17123641
BTW nummer: 140.58.462.B.01

Onze organisatiepoot: Loyaal Leven
Lid van de VCW , Lid van EFT
en Lid van de RvA Leren over Leven-OICS

Gotogdb is onderdeel van communicatie-adviesbureau The Bitter End